Obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej ze względu na przekroczenie limitu obrotów

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży usług i towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynikają z art. 111  ustawy o VAT, katalog zwolnień od tego obowiązku znajduje się w treści  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382).   Czytaj dalej

Reklama napojów alkoholowych, a opłata 10%

Firmy zajmujące się organizowaniem kampanii reklamowych i szeroko rozumianej promocji często zawierają umowy z producentami piwa lub innych alkoholi. Niewiele osób wie, że reklamowanie wyrobów alkoholowych, spełniające warunki określone w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rodzi dodatkowe obciążenie w postaci 10% opłaty od kwoty stanowiącej podstawę naliczenia podatku VAT z faktury za tą usługę.  Czytaj dalej